Menu
0

Vaša korpa

Troškovi isporuke

0,00 RSD

Total

0,00 RSD

Opšti uslovi kupovine

Poštovani potrošači,


Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove kupovine i predugovorne informacije pre nego što obavite kupovinu. U postupku kupovine na Internet prodavnici premiumspirits.rs saglašavate se sa ovim uslovima kupovine i informacijama (u daljem tekstu: Opšti uslovi i predugovorne informacije), čime potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili.


Opštim uslovima i predugovornim informacijama regulisani su uslovi kupovine preko Internet prodavnice premiumspirits.rs (u daljem tekstu: internet prodavnica), prava i obaveze potrošača i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet prodavnice u okviru privrednog društva Premium Spirits doo Palić, sa registrovanim sedištem na adresi Josipa Kolumba 33, 24413 Palić, Subotica, e-mail, koje je upisano u Registar privrednih subjekata dana 14.5.2018. godine, matični broj: 21385409, PIB: 110775802, registrovana delatnost 4634 Trgovina na veliko pićima (u daljem tekstu: prodavac).


Opšti uslovi i predugovorne informacije usklađeni su sa Zakonom o zaštiti potrošača Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o trgovini, Zakonom o oglašavanju Zakonom o platnim uslugama i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Kupovina obavljena preko Internet prodavnice predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Kada potrošač obavi kupovinu putem Internet prodavnice, Opšti uslovi i predugovorne informacije sastavni su deo tog ugovora.


Uputstvo za kupovinu


Potrošač može na Internet prodavnici obaviti kupovinu kao registrovani korisnik (registracija preko e-mail adrese), pri čemu ostavlja svoje podatke neophodne za realizaciju kupovine odnosno isporuku robe. Registracija je besplatna i pruža potrošaču određene pogodnosti, kao što su: ušteda vremena (brža kupovina svaki sledeći put, čuvanje adrese za isporuku za buduće kupovine), omogućavanje kompletnog uvida u status porudžbine uz lakši pristup i pregled svih prethodnih porudžbina i računa), mogućnost kreiranja lista želja itd.


Ukoliko se za kupovinu izvrši plaćanje platnom karticom privrednog društva/preduzetnika, u tom slučaju Internet prodavnica i Banka ne odgovaraju za poreske kao i druge zakonske obaveze koje prate platnu transakciju i osnovni pravni posao na osnovu kojeg je transakcija izvršena, niti bilo koje druge poreze koji mogu nastati prilikom pružanja usluga/isporuke robe.


U procesu obavljanja kupovine, potrošač izjavljuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima i predugovornim informacijama i Politikom privatnosti. Nakon završetka procesa naručivanja robe, potrošač na e-mail dobija specifikaciju porudžbine. Ovaj e-mail je potvrda da je porudžbina obrađena i da se dalje procesuira, te ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Kada se potvrdi da je roba koju je potrošač naručio dostupna u skladištu, odnosno kada kurir preuzme robu radi dostavljanja potrošaču, porudžbina će biti potvrđena te se smatra da je ugovor o kupovini tada zaključen. Može se desiti da određeni proizvod nije na stanju, o čemu će potrošač biti obavešten. Internet prodavnica neće biti odgovorna prema potrošaču ukoliko se desi da određeni proizvod nije u datom trenutku dostupan u skladištu.


Kupovinu proizvoda na Platformi mogu obaviti samo punoletni potrošači. Kod poručivanja, potrošač je dužan da potvrdi da je punoletan. Kupovina odnosno isporuka proizvoda od strane maloletnih potrošača nije dozvoljena. Platforma ne snosi odgovornost u slučaju kupovine proizvoda od strane potrošača koju nisu punoletni.


Slanje računa i ostalih dokumenata


Ostavljanjem e-mail adrese potrošač daje saglasnost da mu se na e-mail adresu odnosno elektronskim putem dostavi specifikacija porudžbine, fiskalni račun/i za kupljene proizvode, kao i druga dokumenta koja se odnose na ugovor o prodaji. Izuzetno, u skladu sa procesima uspostavljenim na Internet prodavnici, fiskalni račun trgovca i Obrazac za odustanak od Ugovora se može potrošaču dostaviti u štampanoj formi u pošiljci zajedno sa proizvodom/ima, te je potrošač upoznat i saglasan da u određenim situacijama umesto elektronskim putem, fiskalni račun može dobiti u štampanoj formi. Premium Spirits će komunicirati sa potrošačem putem e-mail-a, obaveštenjima koja će objavljivati na Platformi, a u posebnim slučajevima i telefonom.


Otkazivanje porudžbine od strane potrošača


Potrošač ima pravo da otkaže porudžbinu do momenta dok porudžbina ne bude spremna za slanje. Otkazivanje porudžbine može se učiniti e-mailom na adresu webshop@premiumspirits.rs i putem telefona, pozivom na broj 069 2021155, do momenta dok porudžbina ne bude spremna za slanje. U slučaju otkazivanja porudžbine, potrošač dobija obaveštenje da je njegova porudžbina otkazana, a prethodno rezervisana sredstva će mu biti oslobođena.


Prodajna cena


Prodajna cena robe je naznačena uz svaki artikal. Cene su izražene u dinarima. U prodajnu cenu je uračunat PDV.


Artikal poručen putem Web Shopa se plaća po ceni koja je iskazana na Platformi u momentu kupovine artikla. Ukoliko u momentu otpreme artikla dođe do razlike u ceni kupcu će se obračunati cena koja je važila u momentu poručivanja. Cene se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja. Promena cena se neće odnositi na artikle za koje je upućen zahtev za kupovinu. S obzirom da se kupovina preko Web Shopa odvija preko elektronske platforme, moguće je da usled softwerske kreške na Web Shopu prodajna cena konkretnog proizvoda u vreme zaključenja ugovora bude pogrešno iskazana (očigledno veća ili manja), prodavac će o navedenom obavestiti kupca, uz obrazloženje o razlogu greške i ponuditi mu raskid Ugovora, sem ukoliko kupac ne pristane na doplatu do ispravne cene.


Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu, već se dodatno iskazuju i naplaćuju a zavise od težine pošiljke.


Plaćanje


Proizvode koje naruči na Platformi potrošač može da plati:

 1. Platnom karticom na Internet prodavnici (DinaCard, Visa, MasterCard, Maestro, American Express) – ukoliko potrošač odabere opciju plaćanja karticom, potrebno je da na označenoj sigurnoj formi stranice potrošač unese podatke sa platne kartice. Ukoliko je transakcija izvršena, potrošač će biti obavešten da je rezervacija sredstava u iznosu kreirane porudžbine uspešno obavljena. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i predugovornih informacija potrošač je saglasan da mu se u momentu inicijalnog poručivanja rezervišu sredstva u iznosu kreirane porudžbine, kao i da se njegova platna kartica zaduži za iznos sa računa za realizovanu kupovinu. U trenutku kada kurir preuzme pošiljku radi dostave potrošaču i maloprodajni račun trgovca bude izdat, rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice, odnosno tada se izvršava kartična transakcija zaduženja računa kartice potrošača.

  Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI Sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

  U slučaju povraćaja novca potrošaču koji je obavio plaćanje platnom karticom, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Premium Spirits je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, uz njegovu prethodnu saglasnost. U tom slučaju, potrošač je dužan da Internet prodanici otkrije lični podatak – broj računa, kako bi se izvršio povraćaj novca. O obradi ličnih podataka molim Vas posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Internet prodavnici.

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 2. Plaćanje gotovinom pouzećem

  Isporuka robe kupcima se vrši od strane kurirske službe pri Internet prodavnici sa kojoma Internet prodavnica ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji.

  Po prijemu robe isporučene od strane kurirske službe, potrošač plaća gotovinom iznos isporučene robe kao i izražen trošak dostave koji su navedeni na računu a koji se potrošaču dostavlja zajedno sa robom (štampana forma).

 3. Virmanski, po primljenom predračunu

  Nakon završetka kupovine potrošač će na e-mail dobiti Predračun na kojem će biti iskazana specifikacija porudžbine sa ukupnim iznosom za uplatu i svim neophodnim instrukcijama. Po prijemu uplate potrošaču će poručena roba biti isporučenam zajedno sa računom

Pravo na predomišljanje i odustanak od kupovine


Potrošač koji je obavio internet kupovinu preko internet prodavnice premiumspirits.rs ima zakonsko pravo da se predomisli, odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljeni proizvod vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe.


Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora koji je prilikom kupovine dostavljen potrošaču zajedno sa robom. Popunjen i skeniran Obrazac za odustanak potrošač šalje na e-mail adresu: webshop@premiumspirits.rs. Potrošač može da odustane od kupovine putem elektronske pošte. Nakon što primi zahtev za odustanak potrošač će primiti potvrdu o prijemu.


Obaveza je potrošača da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač vraća proizvod na adresu pošiljaoca naznačenoj na adresnici koja se nalazi na transportnoj ambalaži pošiljke.


Ukoliko je adresa iz nekog razloga nečitka nakon otvaranja pošiljke, potrošač se može obratiti elektronskim putem preko Korisničke podrške.


Potrošač snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od kupovine.


Potrošač ima obavezu da proizvod/e vrati u neoštećenom stanju, u originalnom fabričkom neoštećenom pakovanju, sa neoštećenom etiketom, deklaracijom i sa kompletnom dokumentacijom koju je dobio uz proizvod. Potrebno je da potrošač zapakuje robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (koverta, kutija, i slično) radi obezbeđenja sadržine pošiljke. Prilikom pakovanja, potrebno je voditi računa o prirodi predmetne robe, tj. o transportnim osobinama artikala koji se vraćaju. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj kutiji, bitno je da se odvoje međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Svaki predmet treba da ima 5 cm slobodnog prostora od zidova kutije i da bude ustrečovan običnom ili pucketavom folijom. Ovo sprečava oštećenje koje može nastati međusobnim dodirivanjem predmeta od vibracija ili udara koji mogu nastati spolja. Za navedeno obezbeđivanje pošiljke za dalji transport potrošač može da koristi ambalažu u kojoj mu je pošiljka dostavljena.


Po prijemu vraćenog proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.


Obaveza je trgovca da potrošaču vrati iznos maloprodajne cene kupljenog/ih proizvoda i pripadajuće troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.


Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda u tolikoj meri da se proizvod ne može ponovo prodati, odbiće se vraćanje novca potrošaču i kurirska služba će vratiti proizvod potrošaču o njegovom trošku. Rok u kojem potrošač daje saglasnost za preuzimanje proizvoda je 15 dana od dana prijema obaveštenja da odustanak od ugovora nije odobren. Nakon isteka navedenog roka, Platforma kao ni trgovac ne odgovaraju za proizvod, niti imaju obavezu čuvanja tog proizvoda


Zaštita privatnosti korisnika


U ime Premium Spirits doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Premium Spirits doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

069 2021155

Radnim danima od 09h do 16h

info@premiumspirits.rs

Ukoliko imate pitanja

Pratite paket

Proverite status pošiljke